Apr 4, 2014

Avid Studio Mini 2.5GB Link 4share.vnhttp://4share.vn/f/7447474d41474d43/Avid%20Studio%20Mini.rar.001

http://4share.vn/f/7142424844454141/Avid%20Studio%20Mini.rar.002

Feb 21, 2014

Corel VideoStudio Pro X7 Download & SetupLink Download Corel VideoStudio Pro X7


Corel VideoStudio Pro X7 32 bit   

http://dl2.e-frontier.co.jp/akdlm/6763/downloads/free/trials/VideoStudio/X7/Pro/VSX7_Pro_TBYB.exe

http://dwnld.videostudiopro.com/VideoStudioProX7/Pro/TBYB/VSX7_Pro_TBYB.exe


 Corel VideoStudio Pro X7 64 bit   

http://dwnld.videostudiopro.com/VideoStudioProX7/Pro/TBYB/VSX7_Pro_TBYB_x64.exe

 http://dl2.e-frontier.co.jp/akdlm/6763/downloads/free/trials/VideoStudio/X7/Pro/VSX7_Pro_TBYB_x64.exe

Link Keygen Crack

http://4share.vn/f/6152555353545751
https://app.box.com/s/joii56cw0gmbxo4n8rgu


Boilsoft Video Converter 3.02 Download

Download Boilsoft Video Converter 3.02

https://app.box.com/s/v78j5ekkor5fdu40irhfPinnacleStudio17.0.1.134_Ultimate

PinnacleStudio17.0.1.134_Ultimate

Download PinnacleStudio17.0.1.134_Ultimate
https://app.box.com/s/ovs74auwe3ecdk50cn37

Download phần mềm utorren 
https://app.box.com/s/n0a3hdivptaqfconwn8p

Jul 3, 2013

Download crack Adobe Premiere Pro CS 7.0

Adobe Premiere Pro CC 7.0

Download Adobe Premiere Pro CC 7.0

Hướng dẫn Crack:

   1. Bạn mở một tài khoản trong trang web của Adobe. http://www.adobe.com/

   2. Cài đặt ứng dụng từ "Adobe After Effects CC" thư mục bằng đôi
      nhấp vào "Set-up.exe" 

   3. TRY chọn cài đặt TRY. Nhập thông tin tài khoản Adobe của bạn khi được hỏi.

   4. Chọn ngôn ngữ của bạn. (Bạn không thể thay đổi nó sau khi cài đặt)

   5. Mở ứng dụng như dùng thử và chọn "Tiếp tục thử nghiệm" và đóng cửa.
      (Lưu ý: Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn sẽ không có tùy chọn 3D)

   6. Sao chép "amtlib.dll" từ "crack" thư mục và dán nó vào ổ C 

          C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC

Download Crack Adobe After Effects CC 12.0.0.404

Adobe After Effects CC 12.0.0.404


Download Adobe After Effects CC 12.0.0.404


Hướng dẫn Crack:
   1. Bạn mở một tài khoản trong trang web của Adobe. http://www.adobe.com/
   2. Cài đặt ứng dụng từ "Adobe After Effects CC" thư mục bằng đôi
      nhấp vào "Set-up.exe"
   3. TRY chọn cài đặt TRY. Nhập thông tin tài khoản Adobe của bạn khi được hỏi.
   4. Chọn ngôn ngữ của bạn. (Bạn không thể thay đổi nó sau khi cài đặt)
   5. Mở ứng dụng như dùng thử và chọn "Tiếp tục thử nghiệm" và đóng cửa.
      (Lưu ý: Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn sẽ không có tùy chọn 3D)
   6. Sao chép "amtlib.dll" từ "crack" thư mục và dán nó vào ổ C
         C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files