Feb 2, 2012

Hướng dẫn sử dụng Avid Studio bằng video


Phần 1: Các thao tác chỉnh sủa thông thường.No comments:

Post a Comment