Feb 3, 2012

Thay doi dia chi mac
Mac Address là một định danh được gán cho card mạng . Nó làm cho chắc chắn rằng các máy tính khác nhau từ mỗi khác vào mạng và tất cả hoạt động đúng. Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn thay đổi nó cho một số lý do. Ví dụ một số phần mềm như Dropbox, Jumpto sử dụng  Mac Address  để kiểm soát tài khoản của bạn nhằm để ngăn chặn gian lận phần mềm hoặc mạng lưới của họ 2 lần. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách để khắc phục điều này khó chịu bằng cách thay đổi  Mac Address  của bạn bằng cách sử  
                                                     dụng Technitium Mac Address Changer 

1. Download Technitium Mac Address Changer

2. Video hướng dẫn thay doi dia chi mac

No comments:

Post a Comment